Създадена през 2012 година , фермата се намира в  екологично чист  район в сърцето на Стара планина.  В непосредствена близост до една от най-посещаваните исторически забележителности на България – Троянският манастир. Умерените климатичните условия и планинският релеф благоприятстват оптималното отглеждане на този вид животни. Охлювите  са от вида  Helix Aspersa Maxima и ние сме заложили на изпитания и доказал се във времето смесен, полуинтензивен метод на отглеждане( френски ). Фермата  е  изградена по всички европейски стандарти и изисквания, като ежесезонно се извършват  всички необходими ветеринарно медицински изследвания.Охлювите се угояват с  помощта на свежо зелена трева и контролиран качествен фураж (концентриран).  Ние използваме различни рецепти за различните възрастови периоди, като с това целим максимално добри вкусови качества на отгледаните от нас охлюви.Не на последно място, фермата разполага със собствена база за хибернация и сортиране, както и хладилна база за съхранение на готовата продукция