Троян 5600; България

Калин Димитров – Моб.тел.:+359 878 252 151

Вяра Донова  – Моб.тел.:+359 878102679

e-mail: info@oreshak-escargots.com