Полезна информация

Охлюви се наричат повечето мекотели от представителите на клас Коремоноги, които имат спиралообразначерупка.

Видът на охлювите,които ние отглеждаме се нарича Helix Aspersa Maxima. Известен е още като Африкански охлюв или Голям сив охлюв.Произхожда от северна Африка.Достига репродуктивна зрялост за период от 5- 7 месеца (при използването на полу интензивен метод), т.е. периода пролет – есен е достатъчен за достигане на подходящ размер за търговски цели и потребление.Един възрастен екземпляр достига размери от средно 30  грама и може да снесе от 120 – 200 яйца .

Отглеждането им включва три етапа :

– Подготовка на парковете за отглежане на охлюви. Там се осигуряват  подходящи условия за развитие на открито. Засяване на необходимите видове растителност.

 

 

 

 

 

 

 

 

–   Отглеждането на охлювите е процесът от  тяхното пускането в парковете и  угояването им до достигане на полова зрялост , когато черупковият им отвор стане изцяло твърд и се „подвие”, т.е  те имат напълно изграден и здрав борд.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Събиране на готовата продукция  е етапа в който охлювите биват внимателно събрани от парковете и подготвени за хибернация и по нататъчна реализация.Това се случва след тяхното „обдухване” в проветриви помещения или т.нар. „сушене“.